عضویت ویژه

پلن VIP کاربر عادي برنزینقره ایطلایی
دکابن 0 100120150
مقدار دکابن براي هر پرسش - 504030
مقدار دکابن براي ديدن پاسخ سوالات ديگر کاربران - 252015
دسترسي به مطالب عمومي سايت
دسترسي به مطالب ويژه سايت
تضمين پاسخ گويي به سوالات
اولويت پاسخگويي - 321
حداکثر زمان پاسخگويي به سوالات - 24 ساعت12 ساعت6 ساعت
قیمت عضویت (تومان) رايگان 10000(1 ماهه )15000(1 ماهه )20000(1 ماهه )

سفارش خرید

دکابن
تومان

برای اطلاع از آخرین تخفیفات دامپزشک آنلاین اینجا کلیک کنید

❖ براي عضويت هاي بيش از ١ ماه تخفيف هاي روبرو مشخص شده است:٣ ماهه ١٠ درصد ،٦ ماهه ١٥ درصد،و ١٢ ماهه ٢٠ درصد تحفيف.

❖ سفارش جدید برای کاربران vip سایت (تمدید عضویت ویژه)،شامل تمدید یا ارتقا به حساب بالاتر می باشد و اعتبار قبلی آنها را از بین نمی برد.