اقدامات بعد از زایمان گربه

رایگان

باسلام وضمن عرض ادب و خسته نباشید واقعیتش تو خانه من یه گربه مادر رفت و آمد میکرد و منم بهش میرسیدم بعد چند ماه با اینکه آثار بارداری اصلا از ظاهرش مثلا چاق شدن شکم و .. مشخص نبود یهویی تو یکی از اطاقها جای پنهانی چیدا کرده و زایمان کرده است منم از اولین لحظه زیمانش که با شنیدن صدای بچه گربه هاش متوجه شدم بهشون میرسم و شیر و ماست و تخم مرغ گوشت و .. بهش میدم اما انگار بچه هاش خیلی کوچولو هستند و نارس هستند و زایمانش خیلی زودتر انجام شده چون الان مدت ۱۲ روز است که فقط کنر بچه گربه هاش هست و اصلا از کنار اونا بیرون نمیاد و فقط برای دستشویی کردن که تو اطاق بعدی تو یه قاب براش خاک ریختم میاد و بعد از اون اصلا بیرون نمیاد و حتی نمیزاره که بچه هاش رو ببینیم وووقتی هم زیاد جلوتر میریم عصبانی میشه ومیخواد که حمله کنه و تو این ۱۲ روزه بچه هاش حتی چشماشون هم باز نشده و نمیتونم رو چاهای خودشون بایستند بنظرتو ن م چیکار باید بکنم که هم خودش اعتماد کنه و حداقل بعضی وقتا بره بیرون و بگرده و دلتنگیش رفع بشه و بعد بیاد و دوما اینکه چیکار کنم که بچه هاش زودتر بزرگتر شوند و سر پا بشند خواهشا راهنماییم کنین ممنون سپاسگزارمباسلام وضمن عرض ادب و خسته نباشید واقعیتش تو خانه من یه گربه مادر رفت و آمد میکرد و منم بهش میرسیدم بعد چند ماه با اینکه آثار بارداری اصلا از ظاهرش مثلا چاق شدن شکم و .. مشخص نبود یهویی تو یکی از اطاقها جای پنهانی چیدا کرده و زایمان کرده است منم از اولین لحظه زیمانش که با شنیدن صدای بچه گربه هاش متوجه شدم بهشون میرسم و شیر و ماست و تخم مرغ گوشت و .. بهش میدم اما انگار بچه هاش خیلی کوچولو هستند و نارس هستند و زایمانش خیلی زودتر انجام شده چون الان مدت ۱۲ روز است که فقط کنر بچه گربه هاش هست و اصلا از کنار اونا بیرون نمیاد و فقط برای دستشویی کردن که تو اطاق بعدی تو یه قاب براش خاک ریختم میاد و بعد از اون اصلا بیرون نمیاد و حتی نمیزاره که بچه هاش رو ببینیم وووقتی هم زیاد جلوتر میریم عصبانی میشه ومیخواد که حمله کنه و تو این ۱۲ روزه بچه هاش حتی چشماشون هم باز نشده و نمیتونم رو چاهای خودشون بایستند بنظرتو ن م چیکار باید بکنم که هم خودش اعتماد کنه و حداقل بعضی وقتا بره بیرون و بگرده و دلتنگیش رفع بشه و بعد بیاد و دوما اینکه چیکار کنم که بچه هاش زودتر بزرگتر شوند و سر پا بشند خواهشا راهنماییم کنین ممنون سپاسگزارمباسلام وضمن عرض ادب و خسته نباشید واقعیتش تو خانه من یه گربه مادر رفت و آمد میکرد و منم بهش میرسیدم بعد چند ماه با اینکه آثار بارداری اصلا از ظاهرش مثلا چاق شدن شکم و .. مشخص نبود یهویی تو یکی از اطاقها جای پنهانی چیدا کرده و زایمان کرده است منم از اولین لحظه زیمانش که با شنیدن صدای بچه گربه هاش متوجه شدم بهشون میرسم و شیر و ماست و تخم مرغ گوشت و .. بهش میدم اما انگار بچه هاش خیلی کوچولو هستند و نارس هستند و زایمانش خیلی زودتر انجام شده چون الان مدت ۱۲ روز است که فقط کنر بچه گربه هاش هست و اصلا از کنار اونا بیرون نمیاد و فقط برای دستشویی کردن که تو اطاق بعدی تو یه قاب براش خاک ریختم میاد و بعد از اون اصلا بیرون نمیاد و حتی نمیزاره که بچه هاش رو ببینیم وووقتی هم زیاد جلوتر میریم عصبانی میشه ومیخواد که حمله کنه و تو این ۱۲ روزه بچه هاش حتی چشماشون هم باز نشده و نمیتونم رو چاهای خودشون بایستند بنظرتو ن م چیکار باید بکنم که هم خودش اعتماد کنه و حداقل بعضی وقتا بره بیرون و بگرده و دلتنگیش رفع بشه و بعد بیاد و دوما اینکه چیکار کنم که بچه هاش زودتر بزرگتر شوند و سر پا بشند خواهشا راهنماییم کنین ممنون سپاسگزارمباسلام وضمن عرض ادب و خسته نباشید واقعیتش تو خانه من یه گربه مادر رفت و آمد میکرد و منم بهش میرسیدم بعد چند ماه با اینکه آثار بارداری اصلا از ظاهرش مثلا چاق شدن شکم و .. مشخص نبود یهویی تو یکی از اطاقها جای پنهانی چیدا کرده و زایمان کرده است منم از اولین لحظه زیمانش که با شنیدن صدای بچه گربه هاش متوجه شدم بهشون میرسم و شیر و ماست و تخم مرغ گوشت و .. بهش میدم اما انگار بچه هاش خیلی کوچولو هستند و نارس هستند و زایمانش خیلی زودتر انجام شده چون الان مدت ۱۲ روز است که فقط کنر بچه گربه هاش هست و اصلا از کنار اونا بیرون نمیاد و فقط برای دستشویی کردن که تو اطاق بعدی تو یه قاب براش خاک ریختم میاد و بعد از اون اصلا بیرون نمیاد و حتی نمیزاره که بچه هاش رو ببینیم وووقتی هم زیاد جلوتر میریم عصبانی میشه ومیخواد که حمله کنه و تو این ۱۲ روزه بچه هاش حتی چشماشون هم باز نشده و نمیتونم رو چاهای خودشون بایستند بنظرتو ن م چیکار باید بکنم که هم خودش اعتماد کنه و حداقل بعضی وقتا بره بیرون و بگرده و دلتنگیش رفع بشه و بعد بیاد و دوما اینکه چیکار کنم که بچه هاش زودتر بزرگتر شوند و سر پا بشند خواهشا راهنماییم کنین ممنون سپاسگزارم

0
پرسش های رایگان 0 پاسخ 214 بازدید 0

برای مشاهده پاسخ ها در سایت وارد شوید.